Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

26.4.11

Woensdag e-learning: onzichtbare inkt

Vroeger - u weet wel, toen alles beter was - schreven we met citroensap briefjes aan elkaar. Het bericht werd pas zichtbaar als je het papiertje op de verwarming legde. Maar daar hoef je als spion natuurlijk niet mee aan te komen. Dan heb je sterkere middelen nodig. Maar wat en hoe?

De CIA heeft deze week documenten onthuld, waarin te lezen is dat spionnen in de eerste wereldoorlog een mengsel gebruikten van nitraat, soda en rijstzetmeel. Je moest eerst een zakdoek weken in dit mengsel. Als je de zakdoek hierna in water legde, scheidde de doek een substantie af waarmee je onzichtbaar kon schrijven. Dat spul nam je dan mee naar je buitenlandse bestemming. Salpeter dus en soda en rijstzetmeel. Rijstzetmeel? Ik heb even gezocht, Bambix en Nutrix is rijstzetmeel.

Maar er is meer: zo graveerden spionnen berichten in teennagels. Dus! Zou Mata Hari ook zulke berichten hebben overgebracht? En dan natuurlijk in het Fries, da's pas een geheimtaal! In 2017 komen we het te weten, want pas dan gaat haar dossier open. Ik denk dat er op haar nagels stond: sizzen is neat, mar dwaen is in ding.

Max Dohle @ 21:07 | link |

20.4.11

De wondere wereld van het argumenteren
En weer voegt de onvolprezen nieuwssite nu.nl een interessante nieuwe loot toe aan haar rijkgevulde stam: sinds gisteren verzorgt Jean Wagemans de vaste column op de dinsdag. Daarmee neemt Wagemans op de site de plaats in van Onze Taal. Wagemans noemt zijn column zelf 'De wondere wereld van het argumenteren'. In zijn column wil Wagemans, universitait docent Taalbeheersing aan de UvA, aan de hand van actuele kwesties argumentatietheoretische inzichten op een laagdrempelige manier toegankelijk maken voor een breed publiek. En zo'n streven kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Immers, met onze Argumentatiecoach streven wij hetzelfde doel na. De eerste column van Wagemans vindt u hier.

Henri @ 12:21 | link |

19.4.11

De draak steken met muziek?

Muziek is een uitstekend communicatiemiddel. Ik durf zelfs te beweren dat je met muziek in sommige gevallen nog beter kunt communiceren dan met tekst of woorden. Muziek kan emoties sterk laten overkomen, beelden bij je oproepen of amuseren.

Maar je kunt bijvoorbeeld ook verhalen vertellen met muziek. Of sprookjes. Zo kun je zonder ook maar een woord te zeggen met muziek een heuse draak verslaan. De jongens van Mnozil Brass doen het u voor. Communicatie op het hoogste niveau:Tommy Hopstaken @ 16:07 | link |

Afko 5: ABC

Misschien wel de meest gebruikte afko. Je hoeft maar een uurtje te brainstormen of je hebt al genoeg betekenissen om deze rubriek tot en met nummer 20 te vullen. Gelukkig hebben de scribenten van Wikipedia hier al het nodige werk gedaan. Eén betekenis hebben ze kennelijk gemist: het ABC-model uit de cognitieve gedragstherapie.

ABC staat hierbij voor de volgende drieslag (in het Engels):

1. Activating Event
2. Beliefs
3. Consequences.

In een Nederlandse vertaling is het lastig om het ABC-model als afko intact te houden en vind je bijvoorbeeld de volgende structuur:

A = Zintuiglijke waarneming
B = Denken en voelen
C = Handelen

Het model wordt gebruikt om uit te leggen wat er fout kan gaan bij het handelen naar aanleiding van een waargenomen gebeurtenis. Afhankelijk van iemands rationele of irrationele interpretatie/gevoelens/evaluatie op basis van de gebeurtenis, zal hij of zij wel of niet de juiste consequenties trekken in de vorm van handelingen (gedrag), gedachten en emoties. Het model wordt o.a. gebruikt om cliënten te helpen adequater te handelen naar aanleiding van gebeurtenissen.

Het volgende simpele voorbeeld illustreert het ABC-model:

Situatie 1
A Ik loop op straat en Gerard, een kennis van me, negeert mijn groet en loopt me straal voorbij.
B Ik denk dat Gerard eigenlijk een over het paard getilde idioot is.
C De volgende keer negeer ik Gerard ook.

Situatie 2
A Ik loop op straat en Gerard, een kennis van me, negeert mijn groet en loopt me straal voorbij.
B Ik denk dat Gerard altijd al een verstrooide professor was.
C Ik roep nog een keer en Gerard steekt verheugd zijn hand op.

Willem Hendrikx @ 15:31 | link |

13.4.11

Afko 4: ODAT

Op aangeven van collega Henri Raven hebben we vandaag weer een sympathieke afko. ODAT staat voor:
 • Onderwerp
 • Doel
 • Aanpak
 • Tijdsduur
De afko is bestemd voor voorzitters van vergaderingen en notulisten en is vooral handig bij de voorbereiding op een vergadering. Het is de bedoeling dat voorzitter en notulist samen per agendapunt een ODAT doen. Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik dat het ging om Indonesische cultuur, maar dat bleek om de Adat te gaan. ODAT is duidelijk een advies dat binnen het SMART-concept past, waarbij de nadruk op duidelijke en realistische doelstellingen ligt.


Goed voorbereiden is belangrijk voor een effectieve en niet te lang durende vergadering. Door per agendapunt vooraf het onderwerp en doel van de bespreking van dat punt vast te leggen krijgt de vergadering meer sturing. Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor tips en trainingen over vergaderingen, zowel voor voorzitters als notulisten en overige vergaderdeelnemers.

Willem Hendrikx @ 17:12 | link |

12.4.11

Uitgesproken Londen

Afgelopen weekend was ik eventjes in Londen. Een geluk met zulk mooi weer. Mijn reisgenoot en ik begaven ons daarom, voorzien van zonnebril en lekkere broodjes, naar Hyde Park. Via Speakers Corner wandelden we het park binnen. Daar spraken wel drie speakers hun publiek tegelijkertijd toe. Prachtig, die passie!

Toen waagde een vierde meneer een poging: hij klom op een keukentrapje (een goed verplaatsbaar alternatief voor een podium) en verhief zijn stem. Hij begon te spreken voor een nog niet bestaand publiek. Gewaagd! Toen we tien minuten later nog eens keken, stonden er welgeteld vijf mensen naar de man te luisteren (die overigens nog altijd vol vuur vertelde).

Had deze meneer soms geen goede binnenkomer? Was het gebrek aan publiek te wijten aan slechte voorbereiding? Of gebruikte hij domweg de verkeerde intonatie? Misschien dat een
cursus speechen had geholpen. Maar beter was het geweest als hij, net als wij, gewoon lekker op het gras was gaan liggen met zijn ogen dicht.

Sibylle @ 09:45 | link |

11.4.11

Drie tips van een speechschrijver

Goede speeches schrijven is bepaald niet eenvoudig. Daarom hebben vrijwel alle ministers een eigen speechschrijver. Een daarvan is Arthur Simonse, speechschrijver bij ELI. Volgens hem zijn voor een goede speech drie punten essentieel:

 • Schrijf voor je buurvrouw: 'Van de term 'Jip en Janneke taal' wil ik graag af, maar het moet wel zo begrijpelijk mogelijk.'

 • Maak het spannend: 'De spanningsboog van mensen is heel kort, maximaal tien tot vijftien minuten. Daarna verslapt de aandacht.'

 • Wees creatief: 'Grappen zijn leuk, ook al moet je er voorzichtig mee zijn.'

Drie belangrijke tips. Maar het schrijven van een complete speech vraagt om meer. Bent u niet in de gelukkige positie dat u een speechschrijver in huis hebt? Huur er dan eentje in of kijk hier.


Het complete artikel met Simonse vindt u in de C van deze maand.


Karin @ 08:25 | link |

7.4.11

Teamleiders willen betere vergaderingen

Uit onderzoek van Involve blijkt dat teamleiders graag effectiever willen vergaderen. Ze vinden de vergaderingen nu vaak passief en de interactie beperkt. Ruim 80% van de ondervraagde leidinggevenden (van o.a. Achmea en Philips) krijgt echter geen training of coaching om hun eigen rol en hun werkoverleg te verbeteren.

Een mooie gelegenheid om onze training Volgen en leiden onder de aandacht te brengen. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft namelijk behoefte aan training, en wil vooral ondersteund worden in de voorzittersrol. Hebt u zelf interesse? Neem dan contact met ons op.

Het volledige artikel vindt u in IC nr.2 van Communicatie.

Karin @ 10:47 | link |

6.4.11

Sociale media in Nederland - cijfers en inzichten


Hoe groot is het gebruik van sociale media in Nederland. Hyves blijkt nog steeds oppermachtig te zijn, maar is vooral populair onder scholieren. Hoewel, zoveel scholieren zijn er toch niet in Nederland. Interessant zijn de ontwikkelingen bij Twitter, Facebook en LinkedIn.Willem Hendrikx @ 08:08 | link |

5.4.11

E-learning in the Cloud

Blended learning, het toepassen van e-learningtechniek in combinatie met face-to-face opleidingen, wordt eigenlijk steeds gemakkelijker. De cloud zorgt ervoor dat overal, zowel op trainingslocaties, op werkplekken als bij de cursisten thuis, dezelfde handige tools en software toegankelijk zijn. In het jargon van 2011 heten deze tools: Apps.

Al heel lang maken wij regelmatig gebruik van bijvoorbeeld blog-apps (www.blogger.com of www.wordpress.com) om onze deelnemers aan workshops als Schrijven voor het beeldscherm een echte schrijfervaring op het scherm te geven. Zowel voor, tijdens als na de workshop leveren zij bijdragen aan een tijdelijk weblog.

De voordelen zijn legio:
 • wegnemen van koudwatervrees
 • directe relatie tussen vormgeving en opbouw van de webpagina en het functioneren van de webtekst
 • ruime mogelijkheid om elkaar van commentaar te voorzien
 • mogelijkheden om proefondervindelijk tot een webtekst te komen die optimaal functioneert.
 • afwisseling in werkvormen.
De Cloud bevat genoeg mogelijkheden om een complete (blended) leeromgeving in te richten, en dat zonder grote investeringen. Wat vanzelfsprekend wel noodzakelijk blijft, is het juiste didactische scenario om tot een optimaal resultaat te komen.

Labels: , , , ,


Willem Hendrikx @ 08:00 | link |

4.4.11

Benen en vleugels

Ja, er is dus toch een duidelijk herkenbaar verschil tussen allochtone en autochtone jongeren. Het stond zaterdag in de Volkskrant: Allochtone jongeren eerder op eigen vleugels. Echt waar!

Anoniem @ 09:39 | link |