Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

7.4.11

Teamleiders willen betere vergaderingen

Uit onderzoek van Involve blijkt dat teamleiders graag effectiever willen vergaderen. Ze vinden de vergaderingen nu vaak passief en de interactie beperkt. Ruim 80% van de ondervraagde leidinggevenden (van o.a. Achmea en Philips) krijgt echter geen training of coaching om hun eigen rol en hun werkoverleg te verbeteren.

Een mooie gelegenheid om onze training Volgen en leiden onder de aandacht te brengen. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft namelijk behoefte aan training, en wil vooral ondersteund worden in de voorzittersrol. Hebt u zelf interesse? Neem dan contact met ons op.

Het volledige artikel vindt u in IC nr.2 van Communicatie.

Karin @ 10:47 | link |