Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

19.4.11

Afko 5: ABC

Misschien wel de meest gebruikte afko. Je hoeft maar een uurtje te brainstormen of je hebt al genoeg betekenissen om deze rubriek tot en met nummer 20 te vullen. Gelukkig hebben de scribenten van Wikipedia hier al het nodige werk gedaan. Eén betekenis hebben ze kennelijk gemist: het ABC-model uit de cognitieve gedragstherapie.

ABC staat hierbij voor de volgende drieslag (in het Engels):

1. Activating Event
2. Beliefs
3. Consequences.

In een Nederlandse vertaling is het lastig om het ABC-model als afko intact te houden en vind je bijvoorbeeld de volgende structuur:

A = Zintuiglijke waarneming
B = Denken en voelen
C = Handelen

Het model wordt gebruikt om uit te leggen wat er fout kan gaan bij het handelen naar aanleiding van een waargenomen gebeurtenis. Afhankelijk van iemands rationele of irrationele interpretatie/gevoelens/evaluatie op basis van de gebeurtenis, zal hij of zij wel of niet de juiste consequenties trekken in de vorm van handelingen (gedrag), gedachten en emoties. Het model wordt o.a. gebruikt om cliënten te helpen adequater te handelen naar aanleiding van gebeurtenissen.

Het volgende simpele voorbeeld illustreert het ABC-model:

Situatie 1
A Ik loop op straat en Gerard, een kennis van me, negeert mijn groet en loopt me straal voorbij.
B Ik denk dat Gerard eigenlijk een over het paard getilde idioot is.
C De volgende keer negeer ik Gerard ook.

Situatie 2
A Ik loop op straat en Gerard, een kennis van me, negeert mijn groet en loopt me straal voorbij.
B Ik denk dat Gerard altijd al een verstrooide professor was.
C Ik roep nog een keer en Gerard steekt verheugd zijn hand op.

Willem Hendrikx @ 15:31 | link |