Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

13.4.11

Afko 4: ODAT

Op aangeven van collega Henri Raven hebben we vandaag weer een sympathieke afko. ODAT staat voor:
  • Onderwerp
  • Doel
  • Aanpak
  • Tijdsduur
De afko is bestemd voor voorzitters van vergaderingen en notulisten en is vooral handig bij de voorbereiding op een vergadering. Het is de bedoeling dat voorzitter en notulist samen per agendapunt een ODAT doen. Toen ik dit voor het eerst hoorde dacht ik dat het ging om Indonesische cultuur, maar dat bleek om de Adat te gaan. ODAT is duidelijk een advies dat binnen het SMART-concept past, waarbij de nadruk op duidelijke en realistische doelstellingen ligt.


Goed voorbereiden is belangrijk voor een effectieve en niet te lang durende vergadering. Door per agendapunt vooraf het onderwerp en doel van de bespreking van dat punt vast te leggen krijgt de vergadering meer sturing. Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor tips en trainingen over vergaderingen, zowel voor voorzitters als notulisten en overige vergaderdeelnemers.

Willem Hendrikx @ 17:12 | link |