Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

22.2.06

Nedlish
Het blijft leuk, die door Aziaten verhapselde Engelse termen, maar de Dutchies kunnen er ook wat van. En dan zijn het echt niet alleen de ongeletterde dumbo's die taalkundig gezien onderuit gaan! Zo fronste zich menige wenkbrauw toen wijlen minister-president Joop Den Uyl een toespraak hield voor een internationaal gezelschap en daarbij Nederland roemde als "a country of undertakers". Ach, over de doden niets dan goed, zullen we maar zeggen.
Op http://www.dunglish.nl/?m=200506 kunt u het allemaal nog eens nalezen.

Op die helemaal aan 'nedlish', pardon dunglish, gewijde site wordt ook onze Neelie aangehaald: "Don’t throw the baby in the water" waarschuwde de EU-commissaris. Over baby's gesproken: ergens in Nederland op weg van Amsterdam naar Rotterdam schijnt een bordje te staan met de tekst 'baby dump'. En al die Engelsen maar denken dat wij zo slecht op de kleintjes letten…

Ook grappig vond ik de waarschuwing op een pakket dat ik ooit eens in handen kreeg. Ik werkte toen als student bij de pakketpost op de Oosterdokskade te Amsterdam. Het bewuste pakket moest naar Paramaribo en de inhoud ervan was breekbaar. Je had daar van die speciale stickers voor: dan zouden de sorteerders er wat voorzichtiger mee om moeten gaan. Maar voor alle zekerheid had de afzender er met grote, rode letters opgeschreven: "Breakfast". En, nee: er zaten geen cornflakes in!

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, en er tien euro voor over heeft: I always get my sin "geeft een hilarisch beeld van het taalgebruik van onze Nederlandse ministers, state secretaries en top hotemetotes." Tja, persoonlijk vind ik het just too much of the good.

Paul @ 12:42 | link |

15.2.06

Wit of groen?

Nieuws van het spelling(s)front: het Groene Boekje krijgt concurrentie van het Witte Boekje. Het Witte Boekje is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, dat een centrale rol vervult in het verzet tegen de laatste spellingwijziging. Op de website www.dewittespelling.nl zetten de tegenstanders hun bezwaren uiteen: zij pleiten voor minder regels en vooral voor minder ingewikkelde regels.

De bezwaren tegen de spellingwijziging worden inmiddels door een groot aantal media onderschreven. De grote Nederlandse dagbladen en opiniebladen zijn tegenstander van de aanpassingen, evenals het NOS-journaal. Zij hebben zich met Onze Taal verenigd in het platform De Witte Spelling. Dit platform gaat een alternatief ontwikkelen voor de officiële woordenlijst van de Taalunie, het Groene Boekje. Op 1 augustus 2006, als de nieuwe spelling officieel van kracht wordt, moet ook de nieuwe editie van het Witte Boekje verschijnen.

Alternatieven
Op de website presenteert het platform nu al een aantal voorbeelden waarin zij willen afwijken van de officiële spelling. Zo streven de initiatiefnemers naar een eenvoudiger gebruik van hoofdletters: waar de 'groene spelling' cao-overleg naast VUT-premie heeft, pleit de witte spelling voor kleine letters in dit soort letterwoorden. Ook de wijziging van trema naar verbindingsstreepje wordt teruggedraaid: 'groen' heeft coëfficiënt naast co-existentie en reïncarnatie naast re-integratie, maar in de 'witte' versie krijgen deze woorden steeds een trema.

Eenheid
De Taalunie betreurt in een reactie dat de eenheid in spelling wordt doorbroken. De Taalunie heeft in het voortraject veel moeite gedaan om alle betrokken partijen – zoals de uitgevers van woordenboeken – op één lijn te krijgen. Daarnaast bewist de Taalunie dat de nieuwe Woordenlijst te ingewikkeld is. De wijzigingen maken de nieuwe spelling juist consistenter. De Taalunie gaat echter niet in op de voorstellen en de alternatieven die door het platform De Witte Spelling uitgewerkt zijn.

Marleen @ 14:48 | link |

13.2.06

Alle peuters aan de toets!
Heeft het nut om kleine kinderen al vroeg op hun taalvaardigheid te toetsen? Vorig jaar vond minister Van der Hoeven in ieder geval dat kleuters daar nog niet aan toe waren en weigerde zij geld vrij te maken voor een verplichte taaltoets voor kleuters. Maar nu blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat zo'n taaltoets eigenlijk al zou moeten plaatsvinden onder peuters.

30 % minder naar het speciaal onderwijs
De onderzoekers lieten 10.000 2-jarigen een taaltoets maken, die een eventuele taalachterstand bij het kind direct zichtbaar maakte. Wanneer deze kinderen direct hulp kregen, nam de kans dat ze naar een normale school zouden kunnen flink toe. De instroom naar het speciaal onderwijs nam maar liefst met 30 % af.

Kosteneffectief
Met de landelijke invoering van de peutertaaltoets zou een bedrag van 2 miljoen euro zijn gemoeid. Dat lijkt een forse investering, maar door de besparing op de kosten voor het speciaal onderwijs die deze toets met zich meebrengt, zou de invoering aan de andere kant maar liefst 5 miljoen euro opleveren. Leer uw peuter dus maar vast omgaan met examenstress.

Bron: www.nos.nl

Henri @ 11:32 | link |

1.2.06

Your language needs you!
Een heel land in de ban van zijn eigen taal. Duizenden mensen op zoek naar nieuwe informatie voor het 'nationale' woordenboek. En daar dan ook nog een leuk televisieprogramma over maken. Bestaat dat echt? Kijk zelf maar zou ik zeggen: Balderdash and Piffle, elke maandagavond BBC2 om 22.00 uur.

De BBC heeft in samenwerking met het Oxford English Dictionary (OED) het nationale Wordhunt-project opgezet, waarvan Balderdash and Piffle verslag doet. Elke aflevering staat een letter centraal: afgelopen maandag de C. Van een aantal van de 46.905 C-woorden wordt onderzocht of er 'written evidence' te vinden is van een eerdere datum dan het OED vermeldt. ('The most rude C-word' werd trouwens teruggevonden in Chaucer!)

Het Engelse publiek wordt op de website van de BBC (www.bbc.co.uk/history/programmes/wordhunt) voorafgaand aan de afleveringen opgeroepen bewijsmateriaal te verzamelen. 'Did you see the 'nit nurse' before 1985? If you did, your langauage needs you! Mail your written evidence to..' . (De nit nurse is overigens de Engelse zus van onze luizenmoeder.) En reacties komen er, met duizenden tegelijk. En resultaten ook. Over de nit nurse wordt nu met gepaste trots gemeld: 'thougt to be 1985, but antedated to 1942 thanks to Wordhunt!'

Waarom zie ik dit in Nederland nou niet gebeuren?

Anoniem @ 15:50 | link |