Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

15.2.06

Wit of groen?

Nieuws van het spelling(s)front: het Groene Boekje krijgt concurrentie van het Witte Boekje. Het Witte Boekje is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, dat een centrale rol vervult in het verzet tegen de laatste spellingwijziging. Op de website www.dewittespelling.nl zetten de tegenstanders hun bezwaren uiteen: zij pleiten voor minder regels en vooral voor minder ingewikkelde regels.

De bezwaren tegen de spellingwijziging worden inmiddels door een groot aantal media onderschreven. De grote Nederlandse dagbladen en opiniebladen zijn tegenstander van de aanpassingen, evenals het NOS-journaal. Zij hebben zich met Onze Taal verenigd in het platform De Witte Spelling. Dit platform gaat een alternatief ontwikkelen voor de officiële woordenlijst van de Taalunie, het Groene Boekje. Op 1 augustus 2006, als de nieuwe spelling officieel van kracht wordt, moet ook de nieuwe editie van het Witte Boekje verschijnen.

Alternatieven
Op de website presenteert het platform nu al een aantal voorbeelden waarin zij willen afwijken van de officiële spelling. Zo streven de initiatiefnemers naar een eenvoudiger gebruik van hoofdletters: waar de 'groene spelling' cao-overleg naast VUT-premie heeft, pleit de witte spelling voor kleine letters in dit soort letterwoorden. Ook de wijziging van trema naar verbindingsstreepje wordt teruggedraaid: 'groen' heeft coëfficiënt naast co-existentie en reïncarnatie naast re-integratie, maar in de 'witte' versie krijgen deze woorden steeds een trema.

Eenheid
De Taalunie betreurt in een reactie dat de eenheid in spelling wordt doorbroken. De Taalunie heeft in het voortraject veel moeite gedaan om alle betrokken partijen – zoals de uitgevers van woordenboeken – op één lijn te krijgen. Daarnaast bewist de Taalunie dat de nieuwe Woordenlijst te ingewikkeld is. De wijzigingen maken de nieuwe spelling juist consistenter. De Taalunie gaat echter niet in op de voorstellen en de alternatieven die door het platform De Witte Spelling uitgewerkt zijn.

Marleen @ 14:48 | link |