Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

27.5.11

Opleiden, samenwerken, intranet... op naar 3.0

Op enkele workshops na was er op de ASTD-conferentie in Florida weinig aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het web. De aandacht ging vooral uit naar de inzet van social media en virtual classrooms voor trainingen en opleidingen, maar dit zijn op zich natuurlijk geen 'cutting edge'-ontwikkelingen meer. Waar blijft de visie op het web 3.0?

Bij het Web 3.0 moeten we niet denken aan weer nieuwe programma's en toepassingen, al komen die er ongetwijfeld aan, maar vooral aan een nieuwe manier van omgaan met internet. In grote lijnen gebeurt dat op 3 niveaus:

1. Het semantische web.
2. Het mobiele web
3. Het 'onderdompelende' web.

Het semantische web houdt in dat internettoepassingen steeds beter kunnen werken met de betekenissen van woorden en gegevens. Hierdoor kan internet voortdurend en beter inspelen op de behoefte van gebruikers. Met name de zoekfunctie kan hierdoor nog sterk verbeteren. Het mobiele web spreekt voor zich; op een gegeven moment zal er geen verschil meer zijn tussen het 'vaste' en mobiele web.

We spreken van het 'onderdompelende' web als het gaat om het deelnemen van de gebruiker in virtuele werelden, games, 3-D-omgevingen en 'augmented reality'. De ASTD publiceerde een studie over web 3.0: Better, smarter, faster: how web 3.0 will transform learning in high-performance organizations. Ongetwijfeld zal de claim uit deze titel waargemaakt worden, maar de vraag voor nu is: waar en wanneer?

Eerst maar overal web 2.0
Veel opleidingsafdelingen en trainingsinstituten zijn nog druk bezig om de verworvenheden van web 2.0 in hun opleidingsplannen en trainingsprogramma’s te integreren en toe te passen. Met name voor kleinere en middelgrote organisaties zal het daarom nog wel even duren voor ze toe zijn aan web 3.0. Al kan het met name met het mobiele web als trainingsdrager de komende twee jaar snel gaan.

Intranet
In een eerder blog wees ik op het onderschatte nut van intranet voor opleidingen en trainingen. Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van web 3.0 alleen maar zin heeft als ook de hele digitale omgeving, inclusief intranet, 3.0 is.

Willem Hendrikx @ 05:56 | link |