Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

19.9.11

De Troonrede redigeren

Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar blijven. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden.

Zomaar een alinea uit de Troonrede van vorig jaar. Het is abracadabra voor Henk en Ingrid en voor Jip en Janneke. En de rest van Nederland kijkt ook niet reikhalzend uit naar de Troonrede. Misschien is dat wel de reden, dat deze jaarlijkse voorlezing door de vorst nooit uitlekt. Niet zo heel veel mensen zijn er in geïnteresseerd. De bijbehorende nota’s zijn relevanter.

Elk jaar weer is er kritiek op de Troonrede. Mensen snappen het niet. Volgens mij komt dat niet omdat er zoveel moeilijke woorden in staan. In het fragment hierboven is alleen financieel-economisch lastig, maar ik denk dat ook Henk en Ingrid wel weten wat dat betekent. Volgens mij komt het bijvoorbeeld omdat de Troonrede als een bonte verzameling van losse zinnen overkomt. Wat is het verband tussen de drie zinnen hierboven? Ik mis vooral verbindingswoorden, zoals ‘daarom’. Waarom staat er in de tweede zin niet ‘een pakket van ombuiging is daarom noodzakelijk’?

Verbindingswoorden zoals daarom, hoewel, immers, echter geven aan wat het verband is tussen zinnen en alinea’s. Maar dat is niet het enige probleem. Er zijn verder te veel hulpwerkwoorden. Er zijn naamwoordconstructies. Feitelijk allemaal kenmerken van een tekst geschreven door ongeoefende schrijvers. Hoe zou ik het doen?

Lange tijd en wereldwijd blijven de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is daarom nu noodzakelijk om de positie van ons land te verbeteren. Dat geldt ook voor de langere termijn. Een nieuw kabinet moet dus ook maatregelen voor de jaren na 2011 voorbereiden.

Leve de koningin!

Max Dohle @ 13:42 | link |