Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

19.8.11


Peppels staan

NRC NEXT bericht vandaag over de tanende populariteit van de populier, ook wel peppel genoemd. De snel groeiend boom is na de oorlog veel aangeplant, maar moet het nu vaak afleggen tegen andere, mooiere bomen. De naam populier is afgeleid van populus en dat betekent trillen. De bladeren trillen namelijk in de wind. De boom heeft veel namen: gauwgroot, vrouwentong, roobotters, klaterabeel. Ze zijn, schrijft NEXT: met mathematische precisie neergezet. In lange rijen inderdaad en dat is beter dan een populierenbos, want daar gaat niemand wandelen.

We kennen de populier uit de po√ęzie. Marsman schreef in Denkend aan Holland: rijen ondenkbaar/ ijle populieren/ als hoge pluimen/ aan den einder staan. Staan inderdaad, want dat is wat ze doen: staan. Schreef Leopold daarom Om mijn oud woonhuis peppels staan, in plaats van om mijn oud woonhuis staan peppels?

Komrij denkt dat Leopold met deze inversie de suggestie van een lied heeft gegeven. Een kinderlijk lied zoals ook Een karretje op de zandweg reed. Ik wil me niet meten met Komrij natuurlijk, maar vraag me af of Leopold met de ongebruikelijke woordvolgorde niet juist de nadruk wilde leggen op het staan. Want dat is het enig wat peppels kunnen: staan als soldaten in het gelid! Leopold heeft dat mogelijk willen benadrukken. Afijn, wat je ook vindt van Leopold of zijn gedicht, effectief was het wel, want die dichtregel vergeet je nooit.

Max Dohle @ 10:40 | link |