Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

4.7.11

De 'two-pagers' van het kabinet Rutte

Afgelopen weekend werd in de Volkskrant weer de lof gezongen over Mark Rutte's befaamde 'two-pagers'. Dankzij deze teksten kunnen ministers en staatssecretarissen snel sparren met ambtenaren of met elkaar, en snel consensus krijgen over politiek gevoelige zaken.

Hoe werkt dat dan?
De two-pagers worden ingezet nog voordat de bewindslieden hun oordeel geven over de veel omvangrijkere beleidsstukken. Two-pagers worden gebruikt om snel op zo'n manier geïnformeerd te raken, dat het mogelijk is om over een politieke kwestie op hoofdlijnen te discussiëren in een informele setting. Politici bijten zich dus niet vast in omvangrijke beleidsrapporten, waarin alles tot op de millimeter is uitgewerkt, maar geven elkaar de ruimte, nadat ze het op de hoofdlijnen eens zijn geworden.

Het lijkt simpel
Net als alle korte teksten zijn two-pagers gebaat bij een heldere en simpele structuur. Een typische two-pager geeft in het begin een bondig overzicht van de problematiek. Daarna volgt een korte toelichting over de achtergrond van het probleem om vervolgens te eindigen met verschillende oplossingsrichtingen, onderbouwd met hoofdargumenten. Op basis van zo'n two-pager kunnen politici of ambtenaren dan discussiëren en besluiten over de gewenste politieke oplossing.

Voor beleidsbepalers en beslissers
Een two-pager is dus geen dichtgetimmerd betoog, maar laat ruimte open voor discussie. Belangrijk is wel dat de two-pager geschreven is voor een specifieke doelgroep en daarop in jargon, stijl en abstractiegraad is aangepast. Typische doelgroepen van two-pagers zijn beleidsbepalers die niet in detail, maar wel op grote lijnen over kennis van het probleem in kwestie beschikken. Daarnaast zijn het vaak beslissers, die na het nemen van een besluit op basis van de two-pager de verdere uitwerking aan anderen kunnen overlaten.

Schrijfkwaliteiten
Two-pagers zijn ideaal binnen politieke besluitvormingsprocessen, maar vergen de nodige schrijfkwaliteiten. Een van de belangrijkste daarbij is dat de schrijver van een two-pager niet schrijft vanuit een verborgen agenda of bezig is zichzelf in te dekken. Alleen eerlijk, helder proza is in een two-pager toegestaan. Daarbij is het ook belangrijk dat de schrijver zicht heeft op de kennis die de beslissers nodig hebben om tot een besluit te komen; een goede politiek-inhoudelijke kennis is dus noodzakelijk.

Om die laatste redenen is het niet alle ambtenaren gegeven goede two-pagers te kunnen schrijven. Politiek inlevingsgevoel is verplicht.

Labels:


Willem Hendrikx @ 16:46 | link |