Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

1.7.11

Afko 8 en 9: EOM & NNTR

Deze afkortingen mag u niet missen. Marc Leijendekker wees mij in de NRC op het initiatief van goeroe Chris Anderson om een wereldwijde e-mail etiquette voor elkaar te krijgen. Onder het motto 'Save Our Inboxes' heeft hij een Email Charter gepubliceerd om ervoor te zorgen dat we niet verder verdrinken in het schrijven en lezen van e-mails.

De nieuwe stenen tafels
Alle goede dingen komen in een opsomming en net als Mozes brengt Anderson zijn etiquetteafspraken in 10 geboden. De meest van zijn geboden zijn voor de adviseurs en trainers van HVdS gesneden koek, maar het is zinvol om ze hier zo mooi op een rijtje te hebben. De belangrijkste vind ik persoonlijk zijn advies om beknopt en duidelijk te zijn (mooie term: 'muddle-free sentences'); heldere en korte teksten zijn een gift aan de lezer.

EOM & NNTR
Maar hij gaat ook in op e-mailspecifieke zaken en de leukste vind ik zijn voorstel om twee afkortingen te gebruiken:
- EOM = End of Message
Deze afkorting kun je gebruiken in de subjectregel, zodat je niet onnodig een mailtje opent, als er alleen informatie in deze regel staat.
- NNTR = No need to response
Met deze afkorting aan het eind, of nog beter het begin, van een mailtje voel je je niet verplicht te antwoorden.

NNTR of NRSVP
Maar... het zijn natuurlijk wel Engelse afkortingen, wat Leijendekker er in de NRC toe brengt om ze, gedeeltelijk, in lijn te brengen met de klassieke, Europese etiquette. Zo stelt hij voor om NNTR te vervangen door NRSVP, afgeleid van het bekende RSVP (répondez s’il vous plaît).

EB & GAN
Maar... waarom niet gewoon in het Nederlands. EOM kunnen we vervangen door EB = Einde bericht. En NNTR vervangen we door GAN = Geen antwoord nodig.

Iets zegt me dat als we inderdaad met z'n allen dergelijke afko's gaan gebruiken in onze mailtjes, de Nederlandse varianten het niet gaan halen. En eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Als we ze maar gebruiken.

Willem Hendrikx @ 12:47 | link |