Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

16.3.11

Intranet is dood, lange leve het intranet


De creatiefste en strategisch ook meest waardevolle manier om intranet te benaderen is om intranet niet te zien als een apart medium, als een zelfstandige entiteit of als 'dat ding van het webteam', maar als een platform. Want meer is het niet en ook niet minder. Vergelijk het maar met internet. Internet is eigenlijk ook geen medium, evenmin als papier een medium is. Papier, internet en intranet zijn dragers voor, ja voor wat eigenlijk niet? Voor media als kranten, websites en interne nieuwspagina's, maar ook voor andere toepassingen. Een intranet herbergt en ontsluit dan bijvoorbeeld interne nieuwsvoorzieningen, interne magazines, samenwerkingstools, sociale media, archieven, databases, communicatietoepassingen etc.

Waarschijnlijk bestaat de term intranet, met zijn huidige betekenis tenminste, over een aantal jaren niet meer. Net zoals je nu al bijna nooit meer iemand hoort praten over het 'extranet', het netwerk dat tussen internet en intranet in zou moeten zitten.

Willem Hendrikx @ 08:33 | link |