Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

5.2.11

Hoezo intranet afschaffen? Bent u helemaal...?

Op communicatieonline.nl staat een interview met Marloes Pomp, met als prikkelende titel 'Als eerste moet intranet worden afgeschaft'. Op dit moment woedt hierover een discussie in de LinkedIngroep Intranet afkijken. Het zal duidelijk zijn dat ik het niet met haar eens ben:

"Leuk artikel en handig om zo een steen in sommige toch wat stille internetvijvers te gooien. Het interview begint met de verzuchting "Who the hell is Marloes Pomp". En dat vroeg ik me ook af bij het lezen van dit verhaal. Hoeveel intranetten heeft zij gezien? Heeft ze wel een idee waar je intranet allemaal wel niet voor kunt gebruiken, behalve als 'intern communicatiemiddel'? De kern van haar kritiek op internet is de macht van Interne Communicatieafdelingen, die bepalen wat wel en wat niet op het intranet mag worden gepubliceerd, en bepalen in hoeverre sociale media intern worden ingezet.

Deze kritiek is echter verre van nieuw en verre van origineel, maar nog wel steeds actueel. Al vanaf de eerste intranetten is er een beweging in 'intranetland' die vindt dat een intranet wel beheerd maar niet beheerst moet worden. Een goed werkend intranet is een chaos, maar wel een beheerde en geordende chaos, zodat de bezoekers van dat intranet goed hun weg door het interne communicatie- en informatiebos kunnen vinden. En net als in iedere normale rechtsstaat moet er op intranet een vrijheid van meningsuiting zijn. Dat betekent dat je vrij bent om op intranet te publiceren wat je wilt, maar dat je natuurlijk achteraf kunt worden teruggefloten als je iets hebt gepubliceerd wat tegen de afspraken ingaat.

Jammer genoeg zijn er nog steeds weinig intranetten die volgens deze principes beheerd worden, dus daar heeft Pomp een belangrijk punt. Maar als eerste intranet afschaffen? Waarom zou je het kind met het badwater weggooien. Want intranetten zijn fantastische platforms, niet alleen voor de sociale interactie waarop Plomp focust, maar ook voor de interne (al dan niet formele nieuwsvoorziening), voor het delen van geborgde informatie (procedures, verslagen, protocollen, onderzoeken, etc.), als dynamisch archief, als platform voor interne serviceverlening, als drager van interne opleidingen (e-learning) en dan ben ik hier minstens nog tien andere toepassingen vergeten.

De grote vraag hier eigenlijk is of een intranet wel onder verantwoording van de IC-afdeling moet vallen. Maar daarover een volgende keer meer."

Willem Hendrikx @ 13:05 | link |