Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

23.4.10

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Sinds kort kunnen verzekeraars een Keumerk Klantgericht Verzekeren behalen. Daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. En wellicht is er een andere houding voor nodig bij de schadeafhandelaars. Die maken zich immers al jaren vrolijk over de brieven die ze van de klanten krijgen. Ik heb wat citaten van het web geplukt over schademeldingen:

* Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter een voetganger.
* De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare vrachtwagen.
* De andere man veranderde plots van gedachten, zodat ik op hem in moest rijden.

Een klant die zelfs de gedachten van anderen kan lezen, hoef je misschien wel helemaal niet te schrijven. Die weet al wat jij denkt. Maar verzekeraars kunnen er zelf natuurlijk ook wat van hoor:

* Naar aanleiding van uw verzoek om verevening van het pensioen van uw ex-echtgenoot, de heer Buurman, geboren 13 april 1960, delen wij u het volgende mede:

* Naar aanleiding van door ons ontvangen declaraties inzake het inschrijftarief van de huisarts, delen wij u het volgende mee:

Daar ga je wel even voor zitten als lezer. Ik verzin dit natuurlijk niet. Er wordt namelijk heel wat medegedeeld in het verzekeringswezen. En dat schept afstand, verwarring en onzekerheid. De communicatie richting de klant - zullen we dan maar schrijven - is formeel. En daar valt nog heel veel winst te behalen.

Max Dohle @ 08:26 | link |