Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

13.1.10

Vijftig woorden voor ijs?
De Inuit zouden wel honderd woorden voor sneeuw kennen. Nederlanders blijven niet achter, want zij onderscheiden ook al dertig soorten sneeuw: volgens nu.nl beginnen ze allemaal met een 'k'. We hebben in deze winter inderdaad veel meer sneeuw dan ijs, en die k-sneeuw maakt niet alleen de wegen onbegaanbaar, maar ook het ijs. Het is kwalsterijs, het is werkijs.

Een aantal jaren geleden heb ik de ijswoorden verzameld die Nederlanders gebruiken. Het gaat natuurlijk meestal om samenstellingen, maar ik kwam toch al gauw tot zo’n vijftig verschillende begrippen, waaronder bomijs, grondijs, grasijs, heusijs, kwalsterijs en natuurlijk het perfecte zwarte ijs. Ik heb de woorden bijeengebracht in een ijslexicon in een schaatswoordenboek.

Hoewel mijn boek Over één nacht ijs al enige jaren niet meer verkrijgbaar is, en Van Dale aan een schaatswoordenboek werkt, blijf je kennelijk een specialist. Zodra het vriest, gaat bij mij de telefoon. Deze week belde onder meer het Nederlands Dagblad. Had ik nog nieuwe ijswoorden gehoord? Jazeker, ik zag op het internet het woord ‘dubbelijs’. Wat het is? Je vindt het op de website van het Nederlands Dagblad.

Max Dohle @ 12:35 | link |