Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

19.11.09

Daar ben je trots op!

Ineens is ze er weer: Rita Verdonk. Nu haar partij TON gisteren maar liefst twee zetels haalde in de nieuwe gemeente Zuidplas, moest ik ineens weer denken aan haar plannen van vorig jaar. Bij de oprichting van haar partij riep zij burgers op om via internet mee te helpen aan de formulering van haar standpunten, weet u nog wel?

Heldere standpunten?
Dat wilde eerst niet al te best vlotten. Een goed moment dus om weer eens een kijkje te nemen op haar site. En wat blijkt? TON heeft inmiddels heel wat standpunten geformuleerd, waarbij een aantal dingen opvalt: allereerst het veelvuldig gebruik van het woord 'trots', de vaak zeer ruime en daardoor nogal vage omschrijving van de standpunten en tot slot de vele spelfouten. Een van de basiseisen aan een goed geformuleerd standpunt is de afbakening ervan. Wat dat betreft kunnen de standpunten van TON nog wel wat worden bijgeschaafd. Oordeelt u zelf en vraag u af: wat is gepast, wat is niet (goed) en hoe herken je een eigen identiteit?

Een inbreker je huis uitslaan of met gepast geweld overmeesteren en aan de politie overdragen is iets waar je trots op bent. Daar wordt (sic!) je zeker niet voor gestraft.

Kinderbijslag is niets anders dan een opvoedingsbijdrage. Ouders die kinderen niet (goed) opvoeden raken hun kinderbijslag kwijt.

De burka is het ultieme kenmerk van gedwongen vrouwelijke onderwerping. Met het voorschrijven van deze traditionele klederdracht wordt vrouwen zelfs het recht op een eigen identiteit ontzegd. Ieder mens heeft het recht om gekend en herkend te worden. Voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen is in dit land te hard gevochten om ze nu vanwege een vaag neolithisch religieus gedachtegoed opzij te zetten. Het dragen van de burka wordt in Nederland – in het publieke domein – niet toegestaan.

Alle standpunten vindt u overigens hier.

Henri @ 14:42 | link |