Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

20.5.09

Er staat niet wat er staat
Behalve je eindexamenvragen goed of fout beantwoorden, blijk je ze ook links of rechts te kunnen beantwoorden. En volgens mevrouw Dezentjé, Tweede Kamerlid voor de VVD, is links dan natuurlijk fout en rechts goed.

Waar gaat het over? In het HAVO-examen Nederlands kregen de kandidaten een tekstje van de VVD-website voorgeschoteld. Een heel simpel, kort tekstje met als titel Werk gaat voor uitkering. Tot zover niets aan de hand.

De vraag erbij luidt: In welk van de volgende citaten spreekt een afwijzende en zelfs neerbuigende houding tegenover mensen die gebruik (willen of moeten) maken van een sociale uitkering?
1. Eigen verantwoordelijkheid staat centraal.
2. De algemeen geldende verplichting tot re-integratie, waarvan alleen in individuele gevallen mag worden afgeweken, spreekt ons zeer aan.
3. Het is niet sociaal wanneer mensen worden doodgeknuffeld in een uitkering.
4. Opgesloten zijn in een uitkering kan leiden tot een sociale uitsluiting.

Het juiste antwoord is natuurlijk dat deze houding uit geen van de citaten blijkt. Maar dat antwoord kun je niet kiezen. Je kunt alleen verschillende combinaties van citaten kiezen. Vandaar het briezende ‘Je kunt alleen links antwoorden’ van VVD-mevrouw Dezentjé.

Een betere vraag is natuurlijk: Uit welk citaat blijkt dat de VVD een neerbuigende houding heeft tegenover mensen met een uitkering, zonder dat het er letterlijk staat? Het antwoord is dan: dat blijkt uit alle vier. Extra punten voor de leerling die deze ‘er staat niet wat er staat’-tactiek van de VVD kan ontmaskeren.

Anoniem @ 09:00 | link |