Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

26.2.09

Welkom, Mr. X!

Het is inmiddels bekend: veel jonge hoogopgeleiden hebben weinig kaas gegeten van spelling en grammatica. Hbo-opleidingen en universiteiten besteden er weinig aandacht aan, wat bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat veel meesters en juffen zelf nauwelijks kunnen spellen.

Ook het bedrijfsleven kampt met slechte spellers, tot in de hoogste regionen. Maar taaltrainingen zijn voor veel managers een taboe. Op Nederlandse les? Mij niet gezien!

Aan de trainingen van Hendrikx Van der Spek kunt u desgewenst vermomd deelnemen. Papieren zak over uw hoofd, worstenvelletjes over uw bril – u zegt het maar. Welkom bij onze spellingtraining op 9 april in Utrecht!

Linda @ 13:53 | link |