Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

4.2.09

Tot schriftelijke wederopzegging?
Er bestaan mysterieuze uitdrukkingen in onze taal, waarvan eigenlijk niemand weet waar ze vandaan komen of wat ze nu precíes betekenen. Zo stuitte ik laatst op de lelijke ambtelijke constructie tot schriftelijke wederopzegging. Helaas erg ingeburgerd: meer dan 7000 hits op google.

Naamwoordstijl
De ‘-ing’ aan het einde van ‘wederopzegging’ liet de alarmbellen in mij loeien: naamwoordstijl! Neerlandici hebben de instinctieve drang alle lelijke vormen van naamwoordstijl (een zelfstandig naamwoord gebruiken in plaats van een werkwoord) om te schrijven naar een werkwoordvorm. Aldus geschiedde bij ondergetekende.

Betekenisprobleem
Toen ik de constructie om aan het schrijven was naar een werkwoord, bleek iets vreemds. Neem de zin:

U verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, een jaarlijkse machtiging aan het tijdschrift.

Wat is nu eigenlijk precies de werkwoordelijke tegenhanger van ‘tot schriftelijke wederopzegging’? Is dat ‘totdat u schriftelijk opzegt’ of ‘totdat u weder (=oude vorm van ‘weer’) schriftelijk opzegt?’ Als je hier een keuze uit moeten maken loop je tegen paar problemen aan.

Opzeggen of wederopzeggen?
Het werkwoord wederopzeggen komt zowel in de Van Dale als in het Groene Boekje niet voor. Maar goed, laten we dat even door de vingers zien. Bestaat er dan überhaupt een verschil tussen opzeggen en we(d)eropzeggen van bijvoorbeeld een tijdschrift? Als je een tijdschrift weer opzegt, betekent dat dan dat je het al een keer eerder hebt opgezegd? Of betekent weer opzeggen dat je het tijdschrift, nadat je het hebt aangevraagd, weer opzegt? In dat laatste geval betekent het hetzelfde als opzeggen, toch? Kun je een tijdschrift overigens weer wederopzeggen? Heb je het dan twee of drie keer opgezegd? Volgt u het nog?

Vermijden!
Enfin, u ziet: je kunt lang nadenken over een constructie als deze. Het roept veel vragen op, misschien ook bij uw lezer. Daarom is het maar beter om deze constructie te vermijden in uw teksten. Uw lezer raakt verward en misschien wel geïrriteerd. En hierdoor wordt de kans weer groter dat ze uw abonnement,verzekering of lidmaatschap toch maar (weer) opzeggen!

Tommy

Henri @ 11:20 | link |