Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

7.11.08

Transitie, kent u die uitdrukking?
Er zijn van die woorden die je nooit eerder lijkt te hebben gehoord en dan ineens hoor je ze de godganse dag. Voor mij is dat de afgelopen week het woord transitie; ineens lijkt iedereen het overal te gebruiken. Zo lees ik bijvoorbeeld in de krant: Als 'President Elect' heeft Obama nog geen macht. Hij kan dus geen besluiten nemen. Het is wel gebruik in Amerika dat de zittende president in de resterende maanden van zijn ambtstermijn nauw samenwerkt met de komende leider, om de transitie zo soepel mogelijk te maken.

De transitie? Op de transitie-kennispagina lees ik de volgende definitie: Een 'transitie' is een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur & milieu. Die arme Obama, die moet aan de bak! Transitie mag dan gewoon ook wel 'overgang' betekenen volgens Van Dale, ik denk dat we hier toch vooral te maken hebben met een voor de zoveelste keer achteloos en klakkeloos overgenomen term uit het Engels, zonder na te denken over de eventuele Nederlandse toepasbaarheid hiervan. Let u er eens op: we zitten in een transitiefase van ons moedertaalgebruik!

Henri @ 00:01 | link |