Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

6.11.08

Hopende u hiermee van dienst te zijn
Het taalgebruik van ambtenaren blijft een bron van inspiratie en ondernemerszucht. Deze keer is het de Nederlandse Taalunie die actie onderneemt. In het kader van haar jaarthema ‘burger, taal en overheid’ laat de Nederlandse Taalunie bij alle ministeries, provincies en gemeenten in Nederland en Vlaanderen een pakket taalgidsjes bezorgen. Het boekje met de titel ‘Hopende u hiermede van dienst te zijn’ wordt gedrukt in 100.000 exemplaren. De inhoud is ontleend aan de website met taaladvies van de Taalunie.

Anoniem @ 10:19 | link |