Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

22.10.08

Grote daden, kleine naam
Van Hein wist ik het, maar dat het ook voor Nederland geldt? De kredietcrisis gaf aanleiding tot veel internationaal overleg. Ook de G20, een groep van de 19 grootste economieën tezamen met de EU kwam bijeen. Zonder Nederland! Vreemd? Jazeker, vreemd, heel merkwaardig eigenlijk!

Ons land staat namelijk op de lijst van landen naar bnp op de 16e plaats, ruim voor Saudi-Arabië (25), Zuid-Afrika (30) en Argentinië (31). Rotterdam was zo'n dertig jaar lang de grootste zeehaven ter wereld en vorig jaar altijd nog nummer 3, ruim voor steden als New York, Londen of Hamburg. En Schiphol komt als luchthaven op de twaalfde plaats. Nederland is de bakermat van een groot aantal internationale bedrijven, waaronder Shell (nummer 3 op de lijst van grootste bedrijven ter wereld) en ING (nummer 7). Ons land is de op vijf na grootste exporteur ter wereld, op voedselgebied na de VS zelfs de grootste.

Blijkbaar hebben niet alleen sommige zeemannen een imagoprobleem, maar ook het vaderland als geheel. Er valt nog heel wat te communiceren…

Paul @ 23:50 | link |