Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

31.1.08

Taaltoets

Gisteren opende de Volkskrant met de VU. De Vrije Universiteit wil haar eerstejaarsstudenten onderwerpen aan een taaltoets. Dit jaar is de VU gestart met een proef. De resultaten waren - net zoals bij de PABO - zeer teleurstellend.

De VU wil dat de eerstejaarsstudenten hun Nederlands voldoende beheersen om de vakken van het tweede jaar te kunnen volgen. 29% scoorde dit jaar echter een onvoldoende. Een onvoldoende die ongeveer vergelijkbaar is aan een 4 voor Nederlands op het vwo. Er is vooral verbazing over woorden die studenten niet weten (de verleden tijd van 'meten' bijvoorbeeld).

Natuurlijk zijn deze resultaten teleurstellend. Maar hoeveel nut heeft een toets als deze? In het verleden zijn immers ook toetsen afgenomen, die vergelijkbare resultaten hadden. Zo wist het merendeel van de psychologiestudenten in mijn jaar niet wie onze koningin was tijdens de Tweede Wereldoorlog (Beatrix?) en was bij vele studenten onbekend wie Hitler was (een Russische tsaar?). Maar aan het einde van mijn studie waren er evenveel afstudeerders als altijd.

Datzelfde geldt waarschijnlijk voor alle studenten die tot op heden zijn afgestudeerd aan de VU. We hebben het immers nog steeds niet over lage aantallen afstudeerders. Een student redt zich blijkbaar prima met die 4 voor Nederlands.

Dit soort initiatieven zijn daarom te prijzen, maar schieten hun doel voorbij. Als de VU of een andere onderwijsinstelling in Nederland wil dat het taalniveau van haar studenten beter wordt, moet er geïnvesteerd worden in de basisschool en de middelbare school. Zolang er geen tijd en geld is voor goed taalonderwijs, zal er niets veranderen.

Karin @ 08:47 | link |