Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

17.9.07

Begrijpelijke overheidstaal
Groot nieuws uit de ministerraad! De dienstverlening aan de burger gaat op maar liefst tien (!) punten 'merkbaar' verbeterd worden, zo heeft de raad deze week besloten. Een van interessantse punten is het voornemen om begrijpelijker te gaan schrijven. Onder andere formulieren moeten 'eenvoudiger en duidelijker'. Aldus staat te lezen in dit persbericht. Een bericht dat weer eens feilloos illustreert dat realisatie van de doelstellingen nog heel ver weg is.

Henri @ 10:21 | link |