Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

4.7.07

Canon: Pim noch Laurens
Gisteren was het dan zo ver: een commissie onder leiding van Frits van Oostrom presenteerde in de Ridderzaal de herziene versie van de historische canon. Er was nog aardig wat over te doen geweest: zij die verontwaardigd waren dat de grootste Nederlander aller tijden, Pim Fortuyn, ontbrak aan de vijftig 'vensters', hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis. Hoe haalde de commissie het in het hoofd om Hem te vergeten? Gelukkig (ik zou bijna schrijven uiteraard) ging de commissie niet in op deze kritiek en ook in de herziene versie ontbreekt dus de Grote Pim.

Er is overigens opvallend weinig gewijzigd ten opzichte van de eerste conceptversie. Slechts één venster is geschrapt: Laurens Janszoon Coster met zijn drukpersen moest het veld ruimen voor Christiaan Huygens. Zonder iets af te willen dingen op de uitvinder van het slingeruurwerk en de ontdekker van de ringen van Saturnus, moest ik toch wel even slikken bij het verwijderen van de boekdrukkunst uit de nationale geschiedenis. OK: het is twijfelachtig of onze Coster inderdaad de eerste was die op het idee kwam om met losse, loden letters boeken te gaan drukken. Onze oosterburen houden het op hun Gutenberg en nog algemener wordt gedacht dat er niet één uitvinder was, maar dat het procédé vrijwel tegelijkertijd door verschillende drukkers voor het eerst is toegepast. De tijd was er rijp voor zou je kunnen zeggen.

Maar los daarvan: de televisie is bij mijn weten ook niet een oorspronkelijk Nederlandse uitvinding en is toch als venster opgenomen, net als de eerste spoorlijn. Om in de canon te komen hoeft het blijkbaar niet om specifiek Nederlandse zaken te gaan. De komende internetgeneratie kan het zich waarschijnlijk niet meer voorstellen, maar: "Met de introductie van de mechanische boekdrukkunst werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. De betekenis van de boekdrukkunst is dan ook moeilijk te overschatten." (bron: wikipedia). Helemaal mee eens en ik vind dan ook dat de boekdrukkunst ten onrechte is verwijderd. Zal u eens iets vertellen? Dat China eeuwenlang is achtergebleven bij het westen, heeft alles te maken met het Chinese schrift en zijn tienduizenden karakters: totaal ongeschikt om boeken mee te drukken. De Chinese letterbak was letterlijk een loden last die pas verdween bij de opkomst van modernere druktechnieken. Pas vanaf die tijd konden ze in buitengewoon rap tempo hun achterstand gaan inhalen.

Paul @ 16:29 | link |