Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

18.4.07

'In Van Dale staat op elke pagina een fout'

Aldus de Vlaming Carlos Callaert. Deze voormalig leraar Nederlands heeft al ‘300 A4'tjes’ verzameld vol fouten. Hoe hij dat doet? Als een ware taaldetective streept hij in elke krant die hij leest enkele woorden of zegswijzen aan, en trekt die vervolgens na in Van Dale. En wat je dan allemaal tegenkomt!

Duizend voorbeelden
Tijdens zijn grondige speurwerk heeft hij ontdekt dat Van Dale niet altijd in overeenstemming is met het Groene Boekje. Ja, echt waar. Een voorbeeld? Maneuver (Van Dale) en manoeuvre (Groene Boekje). Nog eentje? Smartgeld (Van Dale) of smartengeld (Groene Boekje). Hercegovina (Van Dale) of Herzegovina (Groene Boekje). Ik bedoel maar; we zijn hier grootscheeps taalverval op het spoor!

Seksisme
En dat is nog niet alles. Callaert is ook nog eens een moraalridder van het zuiverste water. Zo heeft hij Van Dale ontmaskerd als seksist: Waarom denkt u bijvoorbeeld dat Van Dale een toiletbediende steevast een toiletjuffrouw noemt? Callaert weet dat wel: puur seksisme! Dacht u soms dat er helemaal geen toiletheren bestaan? Mis! Callaert heeft het zelf gecontroleerd (!): “Je vindt minstens evenveel mannen in dat vak.”

Geen plaats in de redactie
Wat geweldig dat er nog mannen als Callaert bestaan die onze Nederlandse taal behoeden voor fouten, inconsequenties en seksismen. En dat zijn aanbod om in de redactie van Van Dale plaats te nemen door Van Dale afgeslagen is, doet daar niets aan af. Ze weten niet wat ze missen.

Anoniem @ 13:45 | link |