Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

25.1.07

Blessen
Kent u die term: blessen? Of specifieker: blessen van bomen? Volgens Van Dale is het gewestelijk voor aanbikken of blekken. Ik snapte nog steeds niet waar het over ging, maar gelukkig kwam een paar dagen geleden Staatsbosbeheer te hulp. Op een mooie zondag wandelden wij, niet al te ver van het pittoreske pannenkoekendorp Lage Vuursche door de bossen, op zoek naar een gevulde munitiebox. Voor alle duidelijkheid: het was geen voorbereiding voor een terroristische actie, we waren slechts aan het 'geocachen' .

Bij een toegangsweg kondigde een informatiebordje aan: 'Er wordt gezaagd in het bos…'. We hadden dus gewaarschuwd moeten zijn, maar toch… verderop in het bos of wat daarvan over was, wachtte ons een teleurstelling: door een gebrek aan bomen zagen we opeens het bos niet meer! Overal langs paden en wegen lagen stapels afgezaagde stammen, wachtend op transport naar houtzagerijen.

Was het schuldbesef dat Staatsbosbeheer een toelichting nodig achtte bij deze massale houtkap? Hoe dan ook, we kwamen eindelijk te weten wat blessen is:

'Op de bomen in deze bossen zijn vorig jaar door medewerkers van Staatsbosbeheer stippen aangebracht. Dit heet ook wel blessen en gebeurt in het kader van het reguliere bosbeheer dat gemiddeld elke vijf jaar in de delen van de boswachterij plaatsvindt.

Bomen worden groot en met veel bomen in een bosvak ontstaat voor alle bomen samen te weinig licht en ruimte om te groeien. Daarom worden er bomen aangewezen die blijven staan (toekomstbomen), deze krijgen een blauwe stip aan de voet van de boom. De boom die deze toekomstboom het meest in de weg staat krijgt een geelgroene stip op ooghoogte. Bij het blessen en zagen wordt er natuurlijk rekening gehouden met aanwezige dieren die in het bos leven.'

De bomen worden dus 'in het kader van het reguliere bosbeheer' aangebikt met een blauwe stip (= toekomstboom) dan wel geblekt met een geelgroene stip op ooghoogte (= boom die in de weg staat). Vervolgens hakken houthakkers de geelgroen gestipte bomen om.

Toen we er even over nagedacht hadden, vonden we het een onzinverhaal en misleidend bovendien: bomen die samen te weinig licht en ruimte krijgen om te groeien!! Hoe ging dat 2000 jaar geleden dan, toen er nog geen houtvesters waren om te blessen? Een ecologische ramp? Welnee! Volgens ons heeft Staatsbosbeheer zelf een paar enorme geelgroene stippen voor de ogen. Dat hele uitdunnen van bossen, zoals het eufemistisch ook wel wordt genoemd, heeft helemaal niets met bos- of natuurbeheer te maken, maar alles met houtproductie. Waar het in werkelijkheid om gaat bij het blessen is hoe je zo snel mogelijk zo veel mogelijk hout kunt produceren. Ik wil zeker niet ontkennen dat we timmerhout nodig hebben. Maar wat nog veel harder nodig is, zijn ongerepte natuurgebieden waar gestresste Randstedelingen tot rust kunnen komen, waar ze kunnen ontblessen zal ik maar zeggen.

Paul @ 16:11 | link |