Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

8.11.06

Nou ja …

Let er maar eens op bij het volgende radio- of televisieoptreden van Mark Rutte: hij begint zijn antwoorden nogal eens met nou ja …En hij is niet de enige, aldus Berthold van Maris in het nieuwste nummer van Onze Taal. De ‘response marker’ nou ja relativeert, en dat is kennelijk iets wat hedendaagse politici graag doen.

Vanwaar die neiging om een antwoord relativerend te beginnen? De verklaring ligt volgens Van Maris in de suggestieve vragen die politici vandaag de dag voorgelegd krijgen: ‘Maar de multiculturele samenleving is toch mislukt?’ (in plaats van het neutrale ‘Hoe kijkt u aan tegen de multiculturele samenleving?’). Door zijn antwoord met nou ja te beginnen, veegt de politicus de suggestie nonchalant van tafel, om vervolgens gewoon zijn eigen kijk op de zaak te geven.

Maar het maakt toch geen sterke indruk om alles steeds maar te relativeren? Met nonchalance win je de verkiezingen toch niet? ‘Nou ja,’ zal Rutte zeggen, ‘dat is natuurlijk relatief …’

Linda @ 18:57 | link |