Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

28.10.05

Vrijdag logdag

Nieuwe spelling

Onlangs is het nieuwe Groene Boekje verschenen met de spelling zoals die op 1 augustus 2006 gaat gelden voor overheid en onderwijs. Hoewel het in eerste instantie om de paardenbloemregel leek te gaan, blijkt dat er ruim twintig regels zijn aangepast of veranderd. In plaats van reïntegratie schrijven we volgend jaar re-integratie. Daar is niet iedereen gelukkig mee. De NRC heeft zich al lijdzaam verzet tegen de nieuwe spelling. De kritiek geldt vooral het woordbeeld bij woorden als 'ideeëloos' en het bizar ogende 'havoër'. Er verschenen regelmatig columns over de nieuwe spelling zoals deze van Piet de Moor in de Standaard. Dan blijken ook nog sommige regels zo vaag te zijn dat niemand weet waar hij aan toe is, zoals hoofdlettergebruik bij afkortingen en de 's' in samenstellingen: tentoonstellingsbouw of tentoonstellingbouw. De nieuwe spelchecker doet op dat gebied ook maar wat.

Maar zij zijn niet de enigen. Er is een heus Vlaams nieuwespellingblog in het leven geroepen. Over de rechtsgeldigheid, de tegenstrijdigheden van het GB, de eerste fout (grands prix als meervoud van grand prix), de problemen van de kruiswoordpuzzelmaker.

Terug naar re-integratie. Ik citeer het nieuwespellingblog;

Volgens het nieuwe Groene Boekje moeten we 're-integratie' schrijven. Echter: 'reïncarnatie' blijft met koppelteken. Waarom?

Volgens Wim Daniëls zit het zo:
'Re' wordt gezien als een uitheems voorvoegsel. Dat is het zowel in'reïncarnatie' als in 'reïntegreren'. Maar in 'reïncarnatie' kan het blijkbaar niet los worden gezien van 'incarnatie', terwijl het in 'reïntegreren' wel los gezien kan worden van 'integreren'. 'Reïntegreren' wordt herkend als 'opnieuw integreren', staat er als toelichting in het nieuwe Groene Boekje. En daarom wordt het 're-integreren'. Maar 'reïncarneren' mag dus niet gezien worden als 'opnieuw incarneren'.

Tot slot iets over de vele andere webloggers. Die laten zich weinig gelegen liggen aan de spellingswijziging. Dat deden ze toch al niet zoveel. Ze roepen nu al 'waarom zou ik me daaraan houden?' En dat is maar goed ook en veel talkundigen vinden dat diep in hun hart ook, want de taal van de blogs levert veel nieuw discussiemateriaal op.

Max Dohle @ 08:23 | link |