Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

23.5.05

De referendumvraag: ambtelijk gebrabbel of duidelijke tekst?

Tot nu toe zijn alle communicatiewetten geschonden door de voorstanders van de EU-grondwet: slechte voorlichting, slechte brochures, slechte timing, slechte campagne, slechte inschatting van het sentiment bij de kiezers. Met als gevolg dat Nederland afstevent op een Nee op 1 juni. Niet omdat de kiezers tegen een kleine uitbreiding van de al bestaande verdragen zijn, maar omdat ze tegen de euro zijn, tegen de uitbreiding van de EU zijn of sowieso tegen alles zijn wat naar Europa ruikt.

Leuk ambtelijk proza
Maar als de kiezers dan eindelijk op 1 juni in het stemhokje staan, worden ze geconfronteerd met een regeltje onvervalst ambtelijk proza. De vraag waarop ze antwoord moeten geven is namelijk zo gesteld:

Bent u voor of tegen instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa?

Het is een mooi voorbeeld van de zogeheten naamwoordstijl: ze vragen of we het eens zijn met de instemming met het Verdrag tot vaststelling. Mooi is ook het werkwoord instemmen met, ontleend aan de ambtelijke vergadercultuur. Daarnaast bestaat de zin voor het grootste deel uit voorzetsels die het geheel als een soort lijm bij elkaar houden: voor, tegen, door, met, tot, van en nog een keer voor.

Waterhoofd
Voor de echte liefhebbers, het is ook een zin met een waterhoofd. Het grootste deel van de zin bestaat uit één zinsdeel, behalve de eerste twee woorden.

Gokken
Het wordt de kiezer niet gemakkelijk gemaakt. Bent u geen ervaren lezer, heeft u last van dyslexie of beheerst u de Nederlandse taal nog niet optimaal, dan wordt het gokken in het stemhokje.

Willem Hendrikx @ 10:52 | link |