Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

18.4.05

De typemachine van Midas

Altijd al een fan geweest van hem: schrijver /columnist/ bioloog Midas Dekkers. Hij zit 25 jaar 'in het vak', reden voor Netwerk om zondagavond een item aan hem te wijden. Toen uit de aankondiging bleek dat Midas het onder andere zou hebben over het betonspook Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, was dat voor mij als stadsgenoot van haar extra reden om naar Netwerk te kijken.

Ik vond het een leuke uitzending, grotendeels opgenomen in de werkkamer van de jubilaris himself, een overigens prachtige ruimte met een inspirerend uitzicht over een of ander breed water in het centrum van Weesp. Midas bleek Annemarie als betonspook te betitelen, omdat zij als burgermoeder van Almere vindt dat het welzijn van haar onderdanen gebaat is bij het doortrekken van de A6 naar Schiphol. Dat deze weg daarbij dwars door het Naardermeer zal lopen, neemt ze blijkbaar voor lief. En dat is natuurlijk tegen het zere been van natuurliefhebber Midas: het Naardermeer, eerste natuurmonument in Nederland - nog wel door toedoen van Jac. P. Thijsse – en daarmee monument in dubbele betekenis.

Terwijl Midas op de hem bekende aangename wijze aan het vertellen was, snuffelde de camera door zijn werkkamer. Zoals van een bioloog te verwachten, stonden daar allerlei opgezette dieren, schedels en andere snuisterijen. En zoals van een schrijver/columnist te verwachten waren de wanden verscholen achter kasten vol boeken. Een belangrijke plaats nam natuurlijk zijn bureau in, een groot, oud bureau, met daarop…. een typemachine… een elektrische typemachine. De camera zoomde in: het was inderdaad een hele mooie, met meerdere lettertypen en een correctietoets. Lang geleden, toen ik het helaas niet kon betalen, heb ik vaak genoeg bij plaatselijke kantoorboekhandels dergelijke machines staan begeren.

Ik realiseer me dat ik al wat ouder ben, en omdat jongere lezers onder u wellicht niet eens weten wat een typemachine is, een korte uitleg: 'Een schrijfmachine of typemachine is een mechanisch apparaat waarmee drukletters op papier kunnen worden afgedrukt. Vóór de uitvinding van de schrijfmachine werden brieven en ook officiële documenten met de hand geschreven, vaak door klerken. Sinds de opkomst van de computer, en vooral de tekstverwerker is de schrijfmachine vrijwel volledig in onbruik geraakt.' (wikipedia.nl)
'Wat leuk', dacht ik, 'wat aardig: Midas verzamelt niet alleen plantaardige en dierlijke fossielen, maar ook technologische antiquiteiten. Misschien heeft hij ook nog wel een stencilmachine of een vloeistofduplicator…'

Midas moet het snuffelen van de camera bemerkt hebben (of was er opzet in het spel?), want hij legde uit: 'Uiteindelijk blijft er maar één manier om mij aan de schrijfmachine te krijgen: een hele dikke, vette, duidelijke deadline…'
Aan de schrijfmachine krijgen? Nee toch?? Maar hij vervolgde:
'De meeste mensen schrijven tegenwoordig met een computer. Dan schrijf je eerst en denk je later. De typemachine dwingt je eerst goed na te denken voordat je aan het schrijven gaat.'

Het drong tot mij door dat die machine geen verzamelobject is, uit de tijd van voor de Commodore 64, maar Midas' gereedschap, de 'tool' waarmee hij al die prachtige boeken en columns heeft geschreven. Midas is een computerfobe digibeet!? En om dat te verbergen maakt hij van een nadeel een voordeel. Goed nadenken voordat je gaat schrijven? Ja, ja! Waarom dan niet een paar verse kleitabletten ter hand genomen of desnoods een ganzeveer met een potje oostindische inkt? Dwingt je nog meer tot nadenken alvorens te schrijven!

Mocht dit stukje wat ondoordacht overkomen: het is inderdaad met een tekstverwerker geschreven.

Paul @ 16:29 | link |