Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

31.3.05

Vaagheid als lijmmiddel
Het “paasakkoord” van de regeringscoalitie schrijft nu al geschiedenis. Bijna alle media citeren gretig uit de vage formuleringen, op zoek naar enige vastigheid.

Het hoogst op de citatenindex staat de dichterlijke zin: “Amusement is geen doel op zich, maar wel toegestaan als vorm.” Inderdaad beste lezer, deze uitspraak is van dezelfde klasse als “Alles van waarde is weerloos”.

Gewone journalisten proberen in een tekstbrij als het paasakkoord nog de krenten met zinvolle informatie te vinden. Wij concentreren ons op de waterige pap tussen de krenten. Wanneer het kabinet Balkenende het nog twee jaar uithoudt, heeft het dit vooral te danken aan de volgende vage, ambtelijke en meestal nietszeggende taalconstructies:
  • een voorstel doen voor de (waar nodig te differentiëren) wijze waarop een dergelijk onderzoek kan worden vormgegeven
  • de wens om… te komen tot een beargumenteerd verslag van dit onderzoek waar mogelijk vergezeld van concrete voorstellen
  • de verwerping van de deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming
  • in dit perspectief is het passend en gewenst te bevorderen dat de bestaande mogelijkheid van…
  • zal nog nadere besluitvorming plaatsvinden over de precieze vormgeving
  • De extra middelen die het kabinet voor deze prioriteit in het beleid heeft uitgetrokken… wordt (sic!) versterkt met een impuls.
  • Deze voortgaande en versnellende onderwijsexpansie brengt Nederland dichter bij de Lissabon ambities.
  • een innovatie-impuls waarmee concrete initiatieven van het Innovatieplatform kunnen worden ondersteund

Tekstuele bagger, beleidsgereutel of spitsvondige formuleringen? Vanzelfsprekend bent u het eens met de slotzin van het document: “Hiermee rukt Nederland op naar de Europese voorhoede op het gebied van innovatie.”


Willem Hendrikx @ 12:01 | link |