Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

4.1.05

Taalblunder van 2004


Het in Onze Taal gepubliceerde onderzoek naar de verschillen in spreeksnelheid tussen Vlamingen en Randstedelingen, is de taalblunder van 2004. Niet alleen bleken er onder de proefpersonen stotteraars te zitten, maar bovendien haastten de onderzoekers na publicatie te zeggen dat de verschillen in spreeksnelheid niet (statistisch) significant waren. Oei!

Max Dohle @ 21:47 | link |