Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

8.11.04

Burgerjaarverslag niet geschikt voor burgers

De strijd om de titel 'Beste burgerjaarverslag' is dit jaar gewonnen door de gemeente Capelle. De prijs wordt elk jaar toegekend door de Stichting Rekenschap. Toch wil dit niet zeggen dat de gemeente Capelle een onovertrefbaar burgerjaarverslag heeft afgeleverd. De algemene kwaliteit van de verslagen is volgens juryvoorzitter Albeda ‘bedroevend’.

Uit onderzoek blijkt dat overheden nogal worstelen met het burgerjaarverslag. Vooral het bepalen van de inhoud is nogal moeilijk. Wat wil de burger nou lezen? Wat vindt de burger belangrijk? Ook de visie van de burgemeester op het verslag blijkt vaak moeilijk te achterhalen.

Misschien wordt het tijd om een expert in te huren? Of op zijn minst eens een doelgroepanalyse uit te voeren? Ken uw doelgroep voordat u gaat schrijven!

Marleen @ 11:47 | link |