Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

18.10.04

Big Brother Award: nominaties bekend

12 bedrijven, personen en projecten die onze privacy (kunnen) schenden, zijn genomineerd voor de Big Brother Award. De gemeente Almere is er één van:

"De gemeente Almere is gestart met het project Digitaal Doorstromen waarbij gegevens van basisschool-leerlingen in een digitaal bestand worden verzameld. Het bestand bevat veel gevoelige informatie over leerlingen en is te benaderen vanaf het internet. Uit informatie van de projectleider van Digidoor blijkt bij de opzet nooit nagedacht over privacy en beveiliging. Ook ontbreekt een protocol en informatie aan de ouders."

Oef.

Alle genomineerden vindt u op bigbrotherawards.nl.

Martine @ 10:55 | link |