Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

20.9.04

Overheid wil meer greep op communicatie


Uit de uitgelekte miljoenennota blijkt dat de overheid meer invloed wil op de communicatie van de afzonderlijke ministeries. De Rijksvoorlichtingsdienst krijgt een sleutelrol daarin. Het kabinet streeft naar meer eenheid in de beeldvorming. Overheidscomunicatie is een van de vier speerpunten van Balkenende. Hij hoopt ook een einde te maken aan de strijd die al jaren voortwoekert tussen de Rijksvoorlichtingsdienst en de directies voorlichting van de verschillende departementen over de vrijheid van ministeries om hun eigen communicatiebeleid te bepalen. Lees verder in NRC.

Max Dohle @ 13:37 | link |