Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

22.7.04

Hoe bloederiger, hoe sneller?

Mannen zijn beesten, althans als de resultaten van het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kloppen. Volgens dit onderzoek zeggen mannen niet onder de indruk te zijn van een bloederig (in dit geval Australisch) reclamespotje tegen te hard rijden. Integendeel, zij beweren juist harder te zullen rijden na het zien van het spotje.

Schokkende beelden op de tv of langs de weg blijken dus juist het tegenovergestelde te bereiken. De deelnemende mannen bleken na het zien van het spotje juist minder bereid zich aan de maximumsnelheid te houden en namen de boodschap van het spotje niet erg serieus.

3VO kan dus maar beter subtiele boodschappen uitzenden. Die zetten in ieder geval aan tot denken. Maar of die wel het gewenste effect hebben, dat moet onderzoek uitwijzen...Marleen @ 14:54 | link |