Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

9.4.04

Vrijdag logdag

:)=ESC

In deze rubriek is eigenlijk nog niet aan de orde geweest wat een weblog eigenlijk is. Peter Boot beantwoordt deze vraag in een lezing die te vinden is op de site van het Constantijn Huygens Instituut: de ververzamelde weblogs van Multatuli. Een weblog:
  • is een website
  • die gedateerde bijdragen bevat
  • die frequent (meerdere keren per week, misschien per dag) wordt bijgewerkt
  • waar de meest recente bijdrage op de voorpagina staat
  • die meestal wordt onderhouden door één persoon
  • met bijdragen die vaak de vorm hebben van een becommentarieerde hyperlink naar een andere website of naar een nieuwsbericht, soms ook van een afbeelding met commentaar
  • waarbij vaak een mogelijkheid bestaat om te reageren.
Dat van die 'gedateerde bijdragen' is wat ongelukking geformuleerd, maar we begrijpen wat de auteur bedoelt. Hij onderscheidt, maar dat is bekend lifelogs, themalogs (zoals dit log) en linkdumps. Linkdumps zou ik linklogs noemen, zoals Flabber of :-)=ESC waar ik deze lezing vond. Er zijn ook echte linkdumps: alleen een lijstje met links, geen ordening, geen opmaak, geen commentaar. Veel babes en spelletjes.

:)=ESC is een mooi aangeklede linkdump. Sorry linklog! Ik hou van die eenvoud in een mooi jasje!. Als je eenmaal een goede 'linkdumper' gevonden hebt - iemand met ongveer dezelfde smaak en voorkeur als jezelf - dat kun je presurfen: :)=ESC graast het web af naar interessante artikelen, animaties, woorden, foto's etcetera. Dat kun je :)=ESC wel toevertrouwen. Je krijgt er niet al te veel prietpraat omheen, vaak alleen een handige aanwijzing over verder te zoeken. Zou ik en toptien maken van weblogs dan zou :)=ESC daarin zeker voorkomen.


Max Dohle @ 09:59 | link |