Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

29.3.04

Fryslân wil niet achter blijven

De Ried fan de Fryske beweging is in beweging. De Ried is verbolgen over het feit dat het Friesch dagblad abusievelijk heeft gepubliceerd dat de Ried bereid is miljarden te investeren om Friestalige internetadressen mogelijk te maken.

Maar wat is er dan wel aan de hand? De Ried heeft de SIDN (de verdeler van domeinnamen in Nederland) gevraagd om ook aan Friesland te denken bij het verdelen van de domeinen. In Duitsland en Frankrijk is het sinds kort namelijk mogelijk om vreemde tekens, zoals û, ì en ô, o te nemen in de domeinnaam. Maar voor Nederlandse domeinen is dit nog niet aan de orde.

De Ried vroeg zich af of SIDN soms vergeten wat dat ook het Fries, de tweede rijkstaal, veel met deze tekens werkt. Oftewel, zou de SIDN zich hard kunnen maken om ook in de Nederlandse domeinnamen vreemde tekens toe te laten, zodat de Friese spelling weer in ere hersteld kan worden. Hoe dit allemaal gaat aflopen, is nog de vraag. Zodra we meer weten, komen we erop terug.

Voor het volledige artikel: http://www.fryskebeweging.nl/

Marleen @ 12:43 | link |