Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

10.12.03

Verkeerd in goede staat – Jan Kuitenbrouwer windt zich op
(en Martine ook)

Jan Kuitenbrouwer is taalcolumnist van de Volkskrant. Op woensdag verschijnt zijn column Hedenlands in De Volkskrant en sinds anderhalve maand schrijft hij ook stukken op het web. Kuitenbrouwer heeft verschillende favoriete onderwerpen. Zo is daar de (volgens hem) slechte articulatie van vele mensen (met name die van Balkenende). Een andere kwestie is taalverloedering (denk aan constructies als ‘hun hebben’ en Engelse leenwoorden) en, last but not least, de spelling.

Een van Kuitenbrouwers logberichten van vandaag gaat over spelfouten. Een fout die hij vaak tegenkomt, is ‘Verkeerd in goede staat’ (geschreven over meubels op marktplaats.nl bijvoorbeeld). "Tja" verzucht Kuitenbrouwer aan het eind van zijn relaas:
    "Dit is nu zo'n ontwikkeling waarbij de moderne Nederlandse taalkundige zegt: 'Laten we verkeerd in goede staat dan voortaan maar goed rekenen. Blijkbaar gaat het die kant op.'"
Tja. Daarbij zeg ik als modern Nederlands taalkundige: Kuitenbrouwer slaat de plank hier even helemaal mis. Ten eerste omdat de moderne Nederlandse taalkundige zich niet bezighoudt met de spelling (zie ter illustratie de laatste alinea van dit interview met taalkundige Fred Weerman).

Ten tweede omdat het helemaal niet zo’n gek idee is. Spellingsregels zijn namelijk een puur arbitraire afspraak. We hebben met z’n allen afgesproken dat we ‘verkeert in goede staat’ moeten schrijven en niet ‘verkeerd in goede staat’. Dat hadden we natuurlijk net zo goed andersom kunnen afspreken.

Het is eigenlijk dezelfde situatie tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ spelling. Voor 1995 hadden we met z’n allen afsproken om ‘pannekoek’ te schrijven en sinds 1995 is de afspraak om er ‘pannenkoek’ van te maken.

Conclusie: we zouden best met z’n allen ‘verkeerd in goede staat’ kunnen schrijven. We begrijpen het toch allemaal?

(Even voor de duidelijkheid: dit is geen pleidooi voor het loslaten van de spellingsregels. Het is nou eenmaal gewoon makkelijk om daar allemaal dezelfde lijn in te volgen. Wel wil ik aangeven dat spelling en spelfouten niets met de taal zelf (en dus met zogenaamde taalverloedering) te maken hebben, zoals Kuitenbrouwer regelmatig doet geloven.)


Martine @ 17:13 | link |