Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

14.8.03

Waterschappen

Wel gek! Zijn we bij hvds hard bezig met de website nederlandleeftmetwater- over het tijdelijk bergen van overtollig water in polders, het verbreden van rivieren etc.- en dan lees je vandaag in de NRC dat het tij gekeerd is: de waterschappen gaan zout water inlaten om het grondwater op peil te houden! Er is nu zelfs de suggestie gedaan om een polder onder water te zetten om een voorraad zoetwater te hebben. Dat laatste lijkt me wat vreemd.

Max Dohle @ 22:14 | link |