Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

29.8.03

Britse regering stopt archiveren van word-documenten
Volgens een artikeltje uit de Volkskrant van gisteren hebben de perikelen rond de Irak-raportages er voor gezorgd dat documenten voortaan niet meer worden gearchiveerd als Word-bestanden. Word slaat namelijk nogal wat verborgen informatie op in documenten, zodat je later nog vast kunt stellen wie aan een rapport hebben meegeschreven, wat er is gewijzigd, etc. De volgende Irakrapportage, of wordt het Iran, Pakistan of Noord-Korea, zal dus uitsluitend de wereld ingaan als PDF-bestand. Zo zie je maar weer, ook achter de huidige crisis in de Britse regering zit natuurlijk Microsoft.

Willem Hendrikx @ 10:54 | link |