Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

28.7.03

Woorden met betekenis

Ook wel eens het gevoel dat je de enige bent die onconventionele ideeën heeft bij een bepaald woord? Dat je aan bepaalde woorden een andere betekenis toekent dan het woordenboek ze toedraagt? Haal je hart dan op, op de site van Emotionary, het wilde woordenboek. De bedenkers: “Het project Emotionary, de emotionele dictionary, richt zich op de onofficiële semantiek. Het woordenboek van "wilde woorden". Woorden die uit de strenge semantische band springen, die mensen raken op een wijze die het gewone woordenboek niet vermag te beschrijven. Die het woordenboek ook niet kan beschrijven, simpelweg omdat dan voor één woord vele banden nodig zouden zijn.”

[Met dank aan onze stagiaire Kirsten voor deze bijdrage.]

Marleen @ 10:01 | link |