Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

30.6.03

Nederlanders horen niet graag vloeken op tv...

... maar kijken er daardoor niet minder om. Dit concludeert de Bond tegen het vloeken na een onderzoek dat zij lieten uitvoeren door TNS Nipo. TNS Nipo heeft vier keer gedurende een week alle vloeken en aanverwante uitingen geregistreerd en een opinieonderzoek uitgevoerd onder 1130 volwassenen.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen grof taalgebruik in het dagelijkse leven storender vinden dan op de televisie. Toch vindt 72% dat het aantal vloeken en grove woorden op de Nederlandse televisiezenders moet worden teruggedrongen. Hoewel veel ondervraagden aangaven zich te storen, blijft 41% van deze mensen gewoon doorkijken en zapt slechts 20% naar een ander programma. 33% zegt zich helemaal niet te storen aan het vloekgedrag op tv.

De meeste vloeken zijn te horen in soaps. Maar ja, is een soap niet een afspiegeling van de werkelijkheid?

Marleen @ 12:53 | link |