Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

10.4.03

Eindelijk erkenning? Een echte taalstrijd

Vlaamse Walen zouden eindelijk erkend kunnen worden! De Waalse regering is bereid (jawel!) Vlaamse inwoners in Waalse taalgrensgemeenten als Nederlands sprekende minderheid te erkennen: Vlaamse Walen zogezegd. Maar dan moet de Vlaamse regering de Walen in de rand rond Brussel eveneens als minderheid erkennen: Franssprekende Vlamingen dus. Nu kunnen wij Hollanders natuurlijk niet achterblijven... Laten we onze medelanders in minderheidsgroepen gaan indelen. Op naar de Friessprekende Nederlander op de grens van Friesland en Flevoland, de Nederlandssprekende Fries (een minderheid in sommige Friese dorpen) en ga zo maar door... Wie doet het voorstel?

Marleen @ 18:13 | link |