Hendrikx Van der Spek

Bureau voor bedrijfscommunicatie

Weblog

25.3.03

Groeiende acceptatie of gemakzucht?

Het aantal bezoekers van het kennisnetwerk op internet, www.kennisnet.nl, neemt explosief toe. Volgens onderstaand artikel op nu.nl kan hieruit de conclusie worden getrokken dat ICT binnen onderwijs steeds meer wordt geaccepteerd. De vraag is natuurlijk of dit ook echt het geval is. Je kunt het je afvragen:
Wordt Kennisnet daadwerkelijk in de klas/op school gebruikt of maken scholieren voornamelijk thuis gebruik van Kennisnet? Bijvoorbeeld om op een snelle manier een werkstuk in elkaar te zetten? Zijn leraren wel zo gelukkig met Kennisnet? Scholieren hebben nu op eenvoudige wijze beschikking over kant-en-klare werkstukken, en worden niet meer gedwongen zelf aan brononderzoek te doen.

En zo zijn er natuurlijk nog meer argumenten te bedenken om de ietwat kort-door-de-bocht conclusie t e weerleggen dat met de 2 miljoenste bezoeker kan worden gezegd dat ICT binnen het onderwijs volledig is geaccepteerd. Feit blijft natuurlijk dat 2 miljoen bezoekers een flinjk aantal is en dat Kennisnet hoe dan ook een succes genoemd kan worden.

AMSTERDAM - Kennisnet breidt zich steeds verder uit. Het aantal gebruiker is deze maand opgelopen tot 2 miljoen. Kennisnet ondersteunt het gebruik van internet in het onderwijs. Het netwerk van Kennisnet vormt de basis waarmee leraren en leerlingen toegang hebben tot internet. Het groeiende gebruik is een graadmeter voor de acceptatie van ICT binnen het onderwijs. Kennisnet verleent de service aan scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, de BVE (Beroeps- en Volwassenen Educatie), de landbouwsector en de ROC-sector (Regionale Opleiding Centra) maar ook aan bibliotheken en musea.
[Bron - nu.nl]

Marleen @ 15:30 | link |